НЕЗАЛЕЖНА ГАЗЕТА


     Субота, 25.05.2019


Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 25
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Серпень » 12 » СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
09:55
СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
Хотинський районний суд Чернівецької об­ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться 28 серпня 2013 року о 10 годині в приміщенні суду за адресою вул. Неза­лежності, 25а, м.Хотин Чернівецької області, Жу­равець Ларису Анатоліївну, 06.12.1974 року народження, зареєстровану за адресою м.Хотин, вул.Кліща, 36 Хотинського району Чернівецької області в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приват­банк” до Журавець Лариси Анатоліївни про стягнення заборгованості.
О.Г.ЄФТЕНЬЄВ, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області

Хотинський районний суд Чернівецької об­ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться 28 серпня 2013 року о 10 годині в приміщенні суду за адресою вул. Неза­лежності, 25а, м.Хотин Чернівецької області, Жу­равець Ларису Анатоліївну, 06.12.1974 року народження, зареєстровану за адресою м.Хотин, вул.Кліща, 36 Хотинського району Чернівецької області в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приват­банк” до Журавець Лариси Анатоліївни про стягнення заборгованості.
О.Г.ЄФТЕНЬЄВ, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області

Хотинський районний суд Черні­ве­ць­кої області викликає в судове засі­да­­ння, яке відбудеться 28 серпня 2013 року о 10 годині в приміщенні су­ду за адресою вул.Незалежності, 25а, м.Хотин Чернівецької області, Васи­лова Сергія Вікторовича, 08.01.1979 року народження, зареєстрованого за адресою с.Грозинці Хотинського району Чернівецької області в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приватбанк” до Василова Сергія Вікто­ровича про стягнення заборгованості.
О.Г.ЄФТЕНЬЄВ, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області

Хотинський районний суд Чер­ні­вецької області викликає в су­до­ве засідання, яке відбудеться 28 серпня 2013 року о 10 годині в при­міщенні суду за адресою вул. Незалежності, 25а, м.Хотин Чер­ні­вецької області, Завер­тяєва Ана­то­лія Анато­лійовича, 30.09. 1984 року народ­ження, зареєстрованого за адресою с.Зарожани Хо­тин­­ського району Черніве­цької об­лас­ті в якості відповідача по ци­ві­льній справі за позовом ПАТ КБ "При­ват­­банк” до Завертяєва Ана­то­­лія Анато­лійовича про стягнення заборгованості.
О.Г.ЄФТЕНЬЄВ, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області

Хотинський районний суд Чернівецької області ви­кли­кає в судове засідання, яке відбудеться 28 серпня 2013 року о 10 годині в при­міщенні суду за адресою вул. Неза­лежності, 25а, м. Хо­тин Чер­ні­ве­цької області, Кознюк Ганну Василівну, 05.06.1957 року народження, зареєстровану за адресою с. Паш­­ківці Хотинського рай­о­ну Черніве­цької області в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приват­банк” до Кознюк Ганни Васи­лівни про стягнення заборгованості.
О.Г.ЄФТЕНЬЄВ, суддя Хотинського районного суду Чернівецької області

Глибоцький районний суд Чер­­нівецької області викликає Стель­мах Марію Анатоліївну як відповідача у судове засідання по цивільній справі №715/1345/13-ц, провадження №2/715/512/13 за позовом ПАТ "Укрсоцбанк” до Сте­льмах Марії Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором на 9 годину 30 хвилин 27 серпня 2013 року в зал судового засідання Глибо­цького районного суду Черні­ве­цької об­ласті за адресою: Черніве­цька область, смт Глибока, вул. Гли­бо­цька, 2а. Останнє відоме місце проживання Стельмах Марії Анатоліївни: с.Коровія Глибоцького району Чер­нівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.
Ю.П.ГРИГОРЧАК, суддя Глибоцького районного суду Платник: позивач ПАТ "Укрсоцбанк”

Глибоцький районний суд Черні­ве­ць­кої області викликає Гуменюк Анто­ніну Анатоліївну як відповідача у судове засідання по цивільній справі №715/1344/13-ц, провадження №2/ 715/511/13 за позовом ПАТ "Укрсоц­банк” до Гуменюк Антоніни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором на 10 годину 00 хвилин 27 серпня 2013 року в зал судового засідання Глибо­цького районного суду Черніве­цької області за адресою: Чер­нівецька об­ласть, смт Глибока, вул. Гли­боцька, 2а. Останнє відоме місце проживання Гу­менюк Антоніни Анато­ліївни: вул. Піо­нерська, 15/4, смт Гли­бока Глибо­ць­кого району Черні­вецької області.
У разі неявки відповідача справа бу­де розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.
Ю.П.ГРИГОРЧАК, суддя Глибоцького районного суду Платник: позивач ПАТ "Укрсоцбанк”

Садгірський районний суд м. Чер­нівці повторно викликає Влай­ка Іларіона Іларійовича, 10.03.1970 року народження, що проживає за адресою м.Чернівці, 1-й провулок Садовий, буд.4а, як відповідача по справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк” про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначений на 09.08.2013 р., о 12.00 у приміщенні Садгірського районного суду м. Чер­нівці, вул.Хотинська,3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.
С.В.МІЛІНЧУК, суддя Садгірського районного суду м.Чернівці

Садгірський районний суд м.Чернівці повторно викликає Кострижа Валерія Валерійо­вича, 23.01.1984 року народження, що проживає за адресою м.Чернівці, провулок М.Тореза, буд.2, кв.1, як відповідача по справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк” до Кострижа Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначений на 09.08.2013 р., об 11.30 у приміщенні Садгірського районного суду м.Чернівці, вул.Хотинська,3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.
С.В.МІЛІНЧУК, суддя Садгірського районного суду м.Чернівці

Першотравневий районний суд м.Чернівці викликає Саф­ронічук Ори­сю Василівну, яка зареєстрована за адресою: с. Зе­ленів Кіцман­сь­кого району Чернівецької області, проживає: вул. Руська,283а/90 як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ "Уні­версал Банк” до Сафронічук Ори­сі Василівни про стягнення заборгованості на 9 год. 30 хв. 21 серпня 2013 року за адресою: м.Чернівці, вул.Головна, 105, каб. №8.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без вашої участі.
О.В.ВОЛЬСЬКА-ТОНІЄВИЧ, суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці 

Першотравневий районний суд м.Чернівці викликає Сталіна Миколу Пилипо­вича, який зареєстрований за адресою: м.Чернівці, вул. Коза­чука, буд.20, кв.1, як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Нечая Андрія Володи­миро­вича до Сталіна Миколи Пи­ли­повича про повернення позики на 9 год. 30 хв. 19 серпня 2013 року за адресою: м.Чернівці, вул.Головна, 105, каб. №8.
У разі вашої неявки в су­дове засідання, справу бу­де роз­глянуто без вашої учас­ті.
О.В.ВОЛЬСЬКА- ТОНІЄВИЧ,  суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці 

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Саїн­чу­ка Аурела Степа­новича, останнє відоме місце про­живання: с.Магала Новосе­ли­цького району  Черні­вецької об­­ласті, в якості відповідача в су­до­­ве засідання по цивільній спра­ві за позовною заявою Саїн­­ч­ук Світлани Миколаївни про розірвання шлюбу.
Розгляд даної справи відбу­де­ться о 10 годині 30 хвилин 19 серпня 2013 року в Ново­се­ли­цькому районному су­ді.
У разі повторної неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута без його участі.
Г.А.ВІВЧАР, суддя Новоселицького  районного суду

У провадженні Кельменецького районного суду Чернівецької області знаходиться цивільна справа за позовом Кандаурової Мар’яни Василівни до Кан­дау­рова Павла Володими­ровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання призначено на 9 годину 21 серпня 2013 року. 
У судове засідання викликається відповідач Кандауров Павло Володи­мирович, останнє відоме місце проживання якого селище Керч-9 Авто­номної Республіки Крим, вул. Жов­­тневої Революції, буд.22,  та якому слід з’явитися у вка­заний вище час до Кельменецького районного суду за адресою  смт Кельменці, вул.Сагай­дачного, 39а Черніве­цької області Республіка Україна, для участі в справі у якості відповідача. Відповідач має право подати всі раніше неподані докази. У випадку неявки відповідача справа буде розглядатись за його відсутності. Кандаурову Павлу Володимировичу слід повідомити суд про причини неявки.
В.В.ТУРЖАНСЬКИЙ, суддя Кельменецького районного  суду Чернівецької області

Шевченківський районний суд м.Чернівці викликає Ште­фюка Василя Ілліча, який не зареєстрований, останнє відоме місце проживання: м.Чернівці, проїзд Парковий, 10а/281, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБанк” до вас про стягнення заборгованості на 9.30 15 серпня 2013 року за адресою: м.Чернівці, вул. Кафе­дральна, 4, кабінет №21.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.
Л.К.КИРИЛЮК, суддя Шевченківського районного суду м.Чернівці

Шевченківський районний суд м.Чернівці викликає Аве­ті­сяна Саркіса Герма­но­ви­ча, який не зареєстрований, останнє відоме місце проживання: м. Чер­нівці, вул. 28 Чер­вня, 13/4, як відповідача в судове засідання по циві­ль­ній справі за позовом ПАТ КБ "Приват­Банк” до вас про стягнення за­бор­го­ваності на 9.45 16 серпня 2013 року за адресою: м. Чер­нівці, вул. Кафе­дральна, 4, кабінет №21.
У разі вашої неявки в су­до­ве засідання справу буде роз­глянуто у вашу відсутність.
Л.К.КИРИЛЮК, суддя Шевченківського районного суду м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чер­нівці викликає Щутяк Андрія Пав­ловича, 06.06.1977 року народження, останнє відоме місце проживання м.Чернівці, вул. Гагаріна, 52/2, як відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ  "Приват­Банк” до Щутяк А.П. про стягнення бор­гу.
Судове засідання призначене на 9.30 годину 23 вересня 2013 року за адресою: м.Чернівці, вул.Кафед­ра­льна, 4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на по­зов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
В.М.ЧЕБАН, суддя Шевченківського районного суду м.Чернівці

Герцаївський районний суд Чернівецької області ви­кликає Ломинського Рус­­­лана Геор­гійо­вича, жи­­теля с. Рад­гос­півка Гер­цаїв­ського району Чер­ні­вецької області, як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приват­Банк” до Ломин­сько­го Рус­лана Геор­гійо­вича про стягнення за­боргованості у су­довому засіданні на 14 серпня 2013 року на 11 го­дину 00 хвилин за адресою: м.Герца, вул. Цен­тральна, 20. У разі вашої неявки в судове засідання справу бу­де розглянуто у вашу відсутність.
О.Т.АКОСТАКІОАЄ, суддя Герцаївського районного суду
Переглядів: 567 | Додав: Sunny | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ПОШУК
Тег
Чернівці 11-томний словник Інститут мовознавства Академія наук Василь Клічак Просвіта Тлумачний словник української мови НОВИНИ СВІТУ НОВИНИ УКРАЇНИ НОВИНИ ЧЕРНІВЦІ НОВИНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Прокуратура КРИМІНАЛ НОВИНИ БУКОВИНИ 9 травня інваліди війни військовий госпіталь ветерани День Перемоги Михайло Папієв вибори міський голова Мельник мер Новодністровськ Панчишин результати голосування
Календар
«  Серпень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
Copyright Svoboda © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz